SOŠ polytechnická

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Štvorročné študijné odbory v päťročnej príprave, končiace maturitnou skúškou Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie – stupeň vzdelania ISCED 3A.

3447 K 00 grafik digitálnych médií

2697 K 00 mechanik elektrotechnik

2413 K 00 mechanik strojov a zariadení

3137 K 01 operátor odevnej výroby – odevná výroba

 

Nadstavbové maturitné štúdium dvojročné, pre absolventov 4-ročných učebných odborov, končiace maturitnou skúškou

2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

3125 L 00 odevníctvo

 

UČEBNÉ ODBORY

Trojročné učebné odbory v štvorročnej príprave končia záverečnou skúškou (výučný list), absolventi získajú stredné odborné vzdelanie – stupeň vzdelania ISCED 3C

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika

2464 H 00 strojný mechanik

3152 H 01 krajčír/krajčírka pánske odevy

3152 H 02 krajčír/krajčírka dámske odevy

6475  H  technicko-administratívny pracovník

 

Odborné učilište

Dvojročný učebný odbor v trojročnej príprave, absolventi štúdium ukončia získaním osvedčenia o zaškolení alebo zaučení alebo získaním výučného listu. Absolventi dosiahnu stupeň vzdelania ISCED 2C.

6494 G 00 služby a domáce práce 

Odborné učilište je určené pre žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí ukončili 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole, alebo v špeciálnej triede alebo ako individuálne integrovaní žiaci so ŠVVP.

 

Podmienky prijatia:     

Pre všetky odbory – foniatrickým vyšetrením potvrdené sluchové postihnutie alebo logopedickým vyšetrením potvrdená narušená komunikačná schopnosť

Pre študijné odbory uchádzači vykonávajú prijímacie skúšky. Pre prijatie na učebné odbory uchádzači vykonávajú pohovor, ktorým sa overia komunikačné a manuálne zručnosti.

Bulletin SOŠ: Bulletin 2020 _SOS