Informácie pre školský rok 2022/2023
 
Všetky potrebné dokumenty na jednom mieste…
 
Materská škola
Dopravné – návratka
Dotazník
Info k dopravnému – smernica (2021-2022)
Informovaný súhlas pre MŠ-NKS a SP
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Informácie o poplatkoch v materskej škole na školský rok 2022/2023
Informačný list k nástupu detí do MŠ
Plnomocenstvo na vyberanie dieťaťa v školskom roku 2022/2023
Základná škola
Dopravné – návratka
Dotazník
Info k dopravnému – smernica (2021-2022)
Poučenie ZŠ-NKS
Poučenie ZŠ-SP
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ
Špeciálna základná škola
Dopravné – návratka
Dotazník
Info k dopravnému – smernica (2021-2022)
Poučenie ŠZŠ-NKS
Poučenie ŠZŠ-SP
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
SOŠ a OU
Dotazník
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Školská jedáleň
Oznam školské stravovanie 2022_23
Zápisný lístok pre bežné stravovanie
Určenie výšky príspevku na stravovanie
Mesačná platba
Školský internát
Informačný list pre internát 2022-2023
Žiadosť o prijatie do Školského internátu 2022_23
Školský klub detí
Kritériá pre prijatie žiaka do školského klubu detí 2022_2023
Žiadosť o prijatie žiaka do školského klubu detí 2022_2023
Informácie o poplatkoch v školskom klube detí na školský rok 2022/2023
Splnomocnenie na výber žiaka z ŠKD
Odchody žiakov z ŠKD