Všetky potrebné dokumenty na jednom mieste…
 
Materská škola
Dopravné – návratka
Dotazník
Info k dopravnému – smernica (2021-2022)
Informovaný súhlas pre MŠ-NKS a SP
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Poplatky v materskej škole
Splnomocnenie na vyberanie dieťaťa v MŠ
Splnomocnenie na vyberanie viacerých detí v MŠ
Základná škola
Dopravné – návratka
Dotazník
Info k dopravnému – smernica (2021-2022)
Poučenie ZŠ-NKS
Poučenie ZŠ-SP
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ
Špeciálna základná škola
Dopravné – návratka
Dotazník
Info k dopravnému – smernica (2021-2022)
Poučenie ŠZŠ-NKS
Poučenie ŠZŠ-SP
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
SOŠ a OU
Dotazník
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Školská jedáleň
Oznam školské stravovanie 2021_22
Zápisný lístok pre bežné stravovanie 2021_22
Určenie výšky príspevku na stravovanie – mesačná platba 2021
Školský internát
Informačný list pre internát 2021-2022
Žiadosť o prijatie do Školského internátu 2021_22
Školský klub detí
Kritériá pre prijatie žiaka do školského klubu detí 2021_2022
Žiadosť o prijatie žiaka do školského klubu detí 2021_2022
Informačný list pre ŠKD 2021/2022
Splnomocnenie na výber žiaka z ŠKD
Odchody žiakov z ŠKD