Materská škola

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SP

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ NKS

Kritéria pre prijatie do MŠ

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti

Informovaný súhlas pre MŠ NKS a SP

Dotazník

Informačný list pre MŠ

Kritéria pre prijatie dieťaťať s NKS do MŠ

Základná škola

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ pre SP

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ NKS

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti

Dotazník

Poučenie – ZŠ SP

Poučenie – ZŠ NKS

DOPRAVNÉ- návratka

Dopravné potvrdenie na SAD

Zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ

Špeciálna základná škola

Žiadosť o prijatie dieťaťa / žiaka do ŠZŠ SP

Žiadosť o prijatie dieťaťa / žiaka do ŠZŠ NKS

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti

Dotazník

Poučenie – ŠZŠ SP

Poučenie – ŠZŠ NKS

DOPRAVNÉ- návratka

Dopravné potvrdenie na SAD

Školský klub detí

Žiadosť do Školského klubu detí (ŠKD)

Informačný list pre rodičov detí ŠKD

Kritéria pre prijatie dieťaťa do školského klubu detí (ŠKD)

Školský internát

Žiadosť o prijatie do Školského internátu 2019/2020

Školská jedáleň

Oznam školské stravovanie v jedálni

Zápisný lístok pre bežne stravovanie

Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov (od 1.9.2019)