• Verzia
  • Stiahnuť 1486
  • Veľkosť súboru 220.60 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 23. augusta 2016
  • Posledná aktualizácia 11. decembra 2019

Informovaný súhlas zákonného zástupcu

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka. (v zmysle § 2, pís. y, zákona č. 245/2008 Z. z.)

Informovaný súhlas zákonného zástupcu