• Verzia
  • Stiahnuť 216
  • Veľkosť súboru 321.24 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 23. augusta 2016
  • Posledná aktualizácia 3. októbra 2019

Informovaný súhlas plnoletého klienta

Informovaný súhlas plnoletého klienta CŠPP (v zmysle § 2, pís. y, zákona č. 245/2008 Z. z.)

Informovaný súhlas plnoletého klienta