Kolektívna zmluva 2019 a 2020 – SSPŠI PO

Kolektívna zmluva na rok 2019, 2020 uzatvorená dňa 31. januára 2019 medzi zmluvnými stranami Spojená škola Pavla Sabadoša int. Prešov a Základnou organizáciou OZPŠaV pri Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej Prešov.

Stanovy ZRPS

Stanovy  – Združenie rodičov pri Spojenej škole internátnej Pavla Sabadoša, Prešov