Stanovy ZRPS

Stanovy  – Združenie rodičov pri Spojenej škole internátnej Pavla Sabadoša, Prešov