Ikona

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 a 2020 376.89 KB 116 downloads

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 a 2020 ...
Ikona

Etický kódex učiteľa 63.90 KB 21 downloads

Etický kódex učiteľa ...
Ikona

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019 57.69 KB 223 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Ikona

Individuálny výchovno-vzdelávací plán 17.12 KB 221 downloads

Individuálny výchovno-vzdelávací plán - vzor ...
Ikona

Kolektívna zmluva 2019 a 2020 - SSPŠI PO 634.98 KB 108 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2019, 2020 uzatvorená dňa 31. januára 2019 medzi...
Ikona

Kolektívna zmluva na rok 2020 637.38 KB 25 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2020, platné od 31.1.2020 ...
Ikona

Rerkreačný poukaz - Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu 290.32 KB 99 downloads

Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu ...
Ikona

Školský poriadok materskej školy 127.68 KB 482 downloads

...
Ikona

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 227 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre ZŠ, SOŠ a ich zložky ŠKD a školský...