Ikona

Stanovy ZRPS 274.22 KB 325 downloads

Stanovy  - Združenie rodičov pri Spojenej škole internátnej Pavla Sabadoša,...
Ikona

Školský poriadok materskej školy 127.68 KB 482 downloads

...
Ikona

Žiadosť o intervenciu 16.63 KB 274 downloads

Žiadosť o intervenčnú činnosť ...
Ikona

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 227 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre ZŠ, SOŠ a ich zložky ŠKD a školský...
Ikona

Kolektívna zmluva 2019 a 2020 - SSPŠI PO 634.98 KB 108 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2019, 2020 uzatvorená dňa 31. januára 2019 medzi...
Ikona

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 a 2020 376.89 KB 116 downloads

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 a 2020 ...
Ikona

Rerkreačný poukaz - Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu 290.32 KB 99 downloads

Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu ...
Ikona

Vzor rekreačného poukazu 314.23 KB 120 downloads

...
Ikona

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019 57.69 KB 223 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...