Ikona

Atraktívny študijný odbor grafik digitálnych médií na našej škole 82.60 KB 155 downloads

Diagram znázorňuje odborné predmety a problematiky, ktorým sa venuje pozornosť...
Ikona

Bulletin SOŠ (Stredná odborná škola) polytechnická - Duklianska 2, Prešov 1.98 MB 163 downloads

Stredná odborná škola polytechnická, Duklianska 2 Prešov, sme jediná škola...
Ikona

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019 57.69 KB 241 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Ikona

Kritériá pre prijatie dieťaťa s NKS do materskej školy 91.04 KB 238 downloads

Kritériá pre prijatie dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou do materskej...
Ikona

Máme dieťa s poruchou sluchu - kniha 0.07 KB 71 downloads

Z pripojeného linku si  stiahnite unikátnu knihu, ktorá pomáha rodičom vychovávať...
Ikona

Príloha 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu v ZŠ, ŠZŠ 92.20 KB 63 downloads

Príloha 2_ Vyhlásenie zákonného zástupcu v ZŠ, ŠZŠ ...
Ikona

Príloha 6 - Prehlásenie zákonného zástupcu v MŠ 96.50 KB 45 downloads

Príloha 6_ Prehlásenie zákonného zástupcu v MŠ ...
Ikona

Školský poriadok materskej školy 127.68 KB 483 downloads

...