Personálne obsadenie CŠPP

PaedDr. Jarmila Kožejová – koordinátor CŠPP, logopéd
Mgr. Denisa Baranová – sociálny pedagóg
Mgr. Marta Borovská – psychopéd, surdopéd
Mgr. Ingrid Kopčíková – surdopéd, poruchy učenia
Mgr. Danka Okruhlianska – psychopéd, poruchy učenia
Mgr. Valentína Pipasová Karolová – psychológ
Mgr. Ľuboslava Šarocká – psychológ
Mgr. Iveta Elleková Žuffová – etopéd, psychopéd
PaedDr. Jozef Hlubovič – tyflopéd
Mgr. Eva Kaletová – somatopéd

Pracovná doba

Pondelok – Štvrtok
7.30 – 15.30 hod.

Piatok
7.30 – 14.30 hod.