Personálne obsadenie CŠPP

Mgr. Danka Okruhľanská – koordinátorka poradne, špeciálny pedagóg – psychopéd
Mgr. Blanka Jure – sociálny pedagóg
Mgr. Marta Borovská – špeciálny pedagóg, psychopéd, surdopéd
Mgr. Ingrid Kopčíková – špeciálny pedagóg, surdopéd, poruchy učenia
Mgr. Denisa Čechová – špeciálny pedagóg, logopéd, surdopéd, poruchy učenia
Mgr. Katarína Bačovčinová, psychológ
Mgr. Jana Nehilová – psychológ
Mgr. Lucia Homišanová – psychológ
PaedDr. Jozef Hlubovič – tyflopéd
Mgr. Eva Kaletová – špeciálny pedagóg, somatopéd

Vysvetlivky:

Psychopéd – špeciálny pedagóg pre žiakov s mentálnym postihnutím

Surdopéd – špeciálny pedagóg pre žiakov s poruchou sluchu

Somatopéd – špeciálny pedagóg pre žiakov s telesným postihnutím

Logopéd – špeciálny pedagóg pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Pracovná doba

Pondelok – Štvrtok
7.30 – 15.30 hod.

Piatok
7.30 – 14.30 hod.