Máte sluchovo postihnuté dieťa?

V záujme dieťaťa navštívte naše centrum špeciálno-pedagogického poradenstva čo najskôr. Poskytneme vám čo najväčšie množstvo informácií týkajúcich sa sluchového postihnutia vášho dieťaťa. Ukážeme vám ako navzájom komunikovať, ako stimulovať sluchové vnímanie, rozvíjať sluchovú pozornosť a komunikačné schopnosti dieťaťa vo forme orálnej či posunkovej reči, a to už od útleho veku. Poskytneme komplexnú diagnostiku, prognózu vývinu reči, psychologické, špeciálnopedagogické a logopedické služby. Vysvetlíme, v ktorých oblastiach vývinu zaostáva a ako ich stimulovať v domácom prostredí. Poradíme vám ako postupovať pri výchove, ako riešiť problémy v oblasti správania, sociálneho a emočného vývinu, problémy s učením v škole. Pomôžeme vám zvládať vzniknuté záťažové situácie. Odporučíme ďalšie odborné vyšetrenia. Poradíme vám aké kompenzačné pomôcky potrebuje a ako o nich požiadať, poskytneme poradenstvo v sociálnej oblasti, na aké sociálne výhody máte právo. Nájdeme optimálny spôsob vzdelávania pre vaše dieťa, posúdime, či je zrelé pre začiatok školskej dochádzky a ktorá škola je preňho najvhodnejšia. Budeme spolupracovať so školou, ktorú navštevuje,sledovať jeho školský vývin. Poskytneme vám pravidelnú starostlivosť a kontinuálne sledovanie vývinu dieťaťa, individuálne vyšetrenia a konzultácie podľa potreby.


Všetky naše služby sú bezplatné.


Ďakujeme za dôveru.