Máte dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou?

Nielen vo vašom záujme, ale predovšetkým v záujme vášho dieťaťa je vhodné navštíviť naše CŠPP už v ranom veku. Snažíme sa vám poskytnúť čo najobšírnejšie a najaktuálnejšie množstvo informácií týkajúcich sa NKS. Logopedickou diagnostikou zistíme,či je narušenie prechodné alebo fyziologický jav (do 3.roku života), či ide o príčinu orgánovú alebo funkčnú. Určíme stupeň narušenia prechodný alebo trvalý, teda, aké môžu byť jeho následky – PROGNÓZA. Zistíme,či NKS v klinickom obraze dominuje alebo je symptómom iného ochorenia. V neposlednom rade navrhneme terapeutické postupy, odporúčame vhodné metódy odbornej intervencie a využijeme tímový prístup (spoluprácu viacerých odborníkov). Našou úlohou je poskytnúť kompletný model vyšetrenia (orientačné, základné a špeciálne vyšetrenie), poradenské služby a konzultácie v stanovenom termíne.

Poradíme vám ako individuálne pracovať s dieťaťom s NKS:
– ak dieťa nemá potrebu komunikovať, nežiada o predmety – hračky,
– používa menej ako 10 zrozumiteľných slov a netvorí jednoduché vety,
– má neplynulosti v reči a nesprávnu výslovnosť viacerých hlások,
– reč dieťaťa je celkovo nezrozumiteľná.

Všetky naše služby sú bezplatné.


Ďakujeme za dôveru.