Od 1. januára 2017 poskytujeme nové služby prostredníctvom kvalifikovaného tyflopéda

  • diagnostické vyšetrenie
  • orientačné vyšetrenie zraku
  • poradenstvo pre vzdelávanie žiakov so zrakovým postihnutím
  • poradenstvo pre výber a zabezpečenie kompenzačných a optických pomôcok
  • nácvik práce s kompenzačnými pomôckami a asistenčnou technológiou ( hlasový výstup k PC a mobilným zariadeniam)
  • výuka čítania a písania Brailovho písma
  • výuka priestorovej orientácie a samostatného pohybu