Ikona

Odporúčanie pre AU - CŠPP 18.20 KB 428 downloads

Odporúčanie pre asistenta učiteľa (AU) - CŠPP ...
Ikona

Žiadosť školy o špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiaka 214.56 KB 1083 downloads

ŽIADOSŤ školy o špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiaka ...
Ikona

Žiadosť školy o psychologické vyšetrenie žiaka 262.58 KB 798 downloads

ŽIADOSŤ školy o psychologické vyšetrenie žiaka ...
Ikona

Žiadosť rodiča/zákonného zástupcu o špeciálno-pedagogické vyšetrenie dieťaťa 222.14 KB 1057 downloads

ŽIADOSŤ rodiča/zákonného zástupcu o špeciálno-pedagogické vyšetrenie dieťaťa ...
Ikona

Žiadosť rodiča/zákonného zástupcu o psychologické vyšetrenie dieťaťa 211.02 KB 814 downloads

ŽIADOSŤ rodiča/zákonného zástupcu o psychologické vyšetrenie dieťaťa ...
Ikona

Žiadosť o psychologické vyšetrenie -Profesijná orientácia 267.23 KB 236 downloads

ŽIADOSŤ o psychologické vyšetrenie -PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA- ...
Ikona

Žiadosť o psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie dieťaťa v predškolskom veku 262.95 KB 894 downloads

ŽIADOSŤ o psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie dieťaťa v predškolskom...
Ikona

Informovaný súhlas plnoletého klienta 321.24 KB 227 downloads

Informovaný súhlas plnoletého klienta CŠPP (v zmysle § 2, pís. y, zákona č....
Ikona

Informovaný súhlas zákonného zástupcu 220.60 KB 1568 downloads

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka. (v zmysle § 2, pís....