Prevádzkový poriadok CŠPP a nové bezpečnostné opatrenia pre klientov navštevujúcich CŠPP

Prevádzkový poriadok CŠPP a nové bezpečnostné opatrenia pre klientov navštevujúcich CŠPP

Prevádzkový poriadok CŠPP – PDF dokument Bezpečnostné pokyny pre klientov navštevujúcich CŠPP Vážení klienti, vzhľadom k aktuálnej situácii, ktorá sa týka pandémie COVID – 19, Vás žiadame o dodržanie nasledujúcich bezpečnostných pokynov.   Vstupujte do zariadenia len s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami