27. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2019)

27. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2019)

Vo štvrtok 9. mája 2019 sme odchádzali autobusom do Bratislavy, ktorý zabezpečila nadácia Vlada Kulíška. Cestou sme  sa zastavili v Levoči, kde pristúpila výprava tamojšej školy. Do Bratislavy sme prišli okolo pol siedmej. Organizátori nám zabezpečili ubytovanie v škole.  Program festivalu

Čítajme deťom – “Mrakoš a zvieratká”

Čítajme deťom – “Mrakoš a zvieratká”

Dňa 27.3.2019 sa uskutočnila akcia II.oddelenia (Pr.B+Pr.E) ŠKD  pod názvom Čítajme deťom. Ambíciou podujatia bolo ponúknuť pohľad a vzťah ku knihám samotných  rodičov, starých rodičov, či súrodencov, ktorí prišli deťom porozprávať a prečítať z kníh, pre nich najobľúbenejších. Odmenou pre dospelých bola dramatizácia autorskej rozprávky