Poďakovanie rodičom

Poďakovanie rodičom

Deti a pani učiteľky z triedy  MŠ – C  vyjadrujú poďakovanie rodičom Ondíkovým za zakúpenie veľkej stavebnicovej zostavy – GIANT  POLYDRON z firmy STIEFEL EUROCART s.r.o.  na hru a všestranný rozvoj detí.                                                                         Veľmi si to vážime a ďakujeme Vám.

Mikuláš

Mikuláš

Dňa 6.12.2019 v dopoludňajších hodinách navštívil materskú školu a základnú školu Mikuláš v sprievode študentiek SOŠ pedagogickej v Prešove, ktoré si pre deti a žiakov pripravili divadelné predstavenie v telocvični školy. Samozrejme, že na tejto akcii nesmel chýbať čert, ktorý