Občianske združenie PSPD

 OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí  1.     Názov občianskeho združenia je:   Priatelia sluchovo postihnutých detí 2.     Oficiálna skratka názvu je:      PSPD 3.     Sídlom združenia je: Mirka Nešpora 4880/29, 080 01  Prešov 4.     Združenie je dobrovoľná organizácia združujúca ľudí za účelom vzdelávania, podpory,