Vyhrali sme projekt

Vyhrali sme projekt

Náš projekt  „Komunikujeme a žijeme bez bariér“ zapojeného do 6.edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadačného fondu Tesco  vyhral v hlasovaní zákazníkov v Hypermarkete Tesco Prešov 1. miesto (28 125 hlasov). Týmto sme získali pre žiakov so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou finančnú podporu 1300 EUR na floorbalové

Občianske združenie PSPD

 OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí  1.     Názov občianskeho združenia je:   Priatelia sluchovo postihnutých detí 2.     Oficiálna skratka názvu je:      PSPD 3.     Sídlom združenia je: Mirka Nešpora 4880/29, 080 01  Prešov 4.     Združenie je dobrovoľná organizácia združujúca ľudí za účelom vzdelávania, podpory,