Naši žiaci 6. ročníka dostali do svojej výbavy na vzdelávanie notebooky  cez spoločnosť AfB.  Spoločnosť AfB je najväčším európskym sociálnym podnikom v oblasti zhodnocovania použitého IT hardvéru.

Zameriavajú sa na repasovanie a predaj výpočtovej techniky a zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením. Preberájú vyradený hardvér od partnerských firiem a po certifikovanom vymazaní uložených dát ho upravujú tak, aby sa dal opäť využiť. Tým predlžujú jeho životný cyklus, šetria prírodné zdroje a redukujú emisie skleníkových plynov. Sme vďační, že môžeme s nimi spolupracovať a využívať ich ponuku nepasovaného hardvéru.

Video spoločnosti:

https://youtu.be/zLDh5gtlaF8

Spoločnosť AfB