Dňa 22.2.2024 žiaci ubytovaní na internáte Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej
navštívili Krajskú galériu v Prešove. Pozreli si výstavy Mgr. art. Katarína Balunová, ArtD.:
Nite; Sara Zahorjanová: Midnight Bloom a Výber z akvizícií Krajskej galérie v Prešove. Žiaci
mohli aj netradične ohmatať vystavované objekty – nite a poprechádzať sa medzi nimi na
výstave Nite. V rámci výstavy Výberu akvizícii Krajskej galérie v Prešove si mohli pozrieť
diela, ktoré galéria získala kúpou od autorov alebo súkromných zberateľov. V druhej časti
absolvovali workshop, v rámci ktorého kreslili obrázky inšpirované motívmi vystavených
diel. Následne sa snažili opísať vystavené diela a dojmy, ktoré v nich vyvolali. Nakoniec
smajlikmi ohodnotili obrazy, ktoré sa im najviac páčili. Žiakom sa výstavy aj sprievodné
aktivity veľmi páčili a prejavili záujem o podobné umelecké podujatia, ktoré by chceli
v budúcnosti navštíviť.

Návšteva v Krajskej galérii v Prešove ´24 / Google Photos
Návšteva v Krajskej galérii v Prešove