Pani učiteľka Mgr. Iveta Hambaleková napísala text hymny našej školy. V spolupráci s Mgr. Milenou Belanskou a Mgr. Lukášom Bučkom ju o pár dní aj zhudobnili.

Hymna Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove

Na vŕšku stojí škola a každý deň na nás volá,

stojí v objatí stromov, je to náš druhý domov.

Ref. Je to škola naša, Pavla Sabadoša

Ráno  sa tu život začína, sme ako jedna veľká rodina.

Učitelia, žiaci súci, nie všetci sme počujúci.

Ref. Je to škola naša, Pavla Sabadoša

Ľudskosť je naša méta, rozhovor sa neodmieta.

V škole sa vzdelávame, radosť, lásku rozdávame.

Ref. Je to škola naša, Pavla Sabadoša.

Hymna našej školy