Dňa 7. – 8. februára 2024 nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko, hoteli Holiday Inn Žilina pripravila konferenciu s názvom NAŠTARTUJME BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA. Jej obsahom boli prednášky, panelové diskusie a workshopy viac ako 20 spíkrov, ktorí účastníkom poskytli unikátny obraz o možnostiach vzdelávania v moderných kontúrach dnešnej doby. Študenti sa okrem iného dozvedeli, prečo je sebavedomie v hlase cestou k vzdelávacím a pracovným výsledkom. Spolu s učiteľmi mali možnosť počas workshopov objavovať talenty a superhrdinov v nás.
Záverečné príspevky konferencie poukázali na mimoriadnu dôležitosť vzdelávania pre úspech v profesijnom, ale aj v osobnom živote. Pomohli poodhaliť nástroje a inšpiratívne príklady z praxe, ktoré nám pomôžu rozvíjať silné stránky našich študentov vo vzdelávacom systéme. Konferencia bola zároveň oficiálnym spustením jedinečného projektu Re-power Your Future s podporou UniCredit Foundation. Projekt je určený pre študentov vo veku 10 – 19 rokov s cieľom prehĺbiť ich motiváciu k vzdelávaniu, zlepšiť ich študijné výsledky, zabrániť predčasnému ukončeniu štúdia a motivovať študentov k tomu, aby si našli zmysluplné budúce povolanie. Konferencie sa zúčastnili dvaja študenti 3. TP, odbor Technicko- administratívny pracovník, Marián Kokoruďa, Juraj Sidor a vyučujúca PhDr. D. Maťašová. Zámerom projektu je tiež podporovať rovnosť príležitostí a odstraňovať prekážky, ktoré môžu brániť mladým jednotlivcom v dosahovaní ich cieľov.
„Spoluprácu so súkromným sektorom považujem vo vzdelávaní za kľúčovú. Sme radi, že tento projekt vznikol a táto konferencia je praktickým dôkazom toho, aké prieniky dokážeme vo vzdelávaní spoločne nájsť a vzájomne sa inšpirovať a tým podporiť duálne vzdelávanie študentov. Zároveň vytvárať príležitosti pre mladých ľudí na stretávanie s inými rovesníkmi, odborníkmi z praxe a potenciálnymi mentormi s cieľom budovania užitočných vzťahov. A to všetko s jasným cieľom – podpora vzdelávania a inovácií pre budúcnosť na Slovensku.“

Fotky

Naštartuj budúcnosť Slovenska