V mesiaci októbri v MŠ a ZŠ bola pre deti realizovaná kanisterapia s cvičeným psíkom  a psovodom p. Jankou Hristovou. Formou aktívneho stretnutia deti zažili pozitívne pôsobenie psa  na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu. Uplatňuje sa najmä ako pomocná psychoterapeutická metóda, ktorá zlepšuje správanie dieťaťa, utvára unikátny vzťah obohacuje kvalitu života, upokojuje deti, čím sa zvyšuje ich schopnosť sústrediť sa a učiť sa. Upokojuje pri rozrušení, redukuje stres, zvyšuje nezávislosť dieťaťa, vyvoláva pozitívne zmeny v správaní. Spolupráca so špeciálne trénovaným psom môže byť obrovským prínosom na ceste k dosiahnutiu čo najväčšej možnej sebestačnosti. Sme presvedčení, že pes je pre deti veľmi vhodnou pomôckou.

Fotky:

Kanisterapia v materskej škole / Google Photos
Kanisterapia v materskej škole