Vážení rodičia a kolegovia, milí žiaci,

dňa 4. septembra 2023 o 9.00 hod. spolu slávnostne otvoríme nový školský rok 2023/2024 na školskom dvore.

Po uvítaní v areáli školy sa žiaci presunú s triednymi učiteľmi do svojich tried. Po skončení triednických hodín žiaci odchádzajú domov.

Obedy budú vydávané pre prihlásených stravníkov od 11.00 hod. do 13.00 hod. v postupnosti od prípravných ročníkov po 9. ročníky.

ŠKD popoludní funguje v obvyklom režime.

Tešíme sa na Vás a prajeme príjemný víkend.

vedenie školy

Slávnostné otvorenie školského roka