Vážení rodičia,

zaregistrovali sme u detí výskyt vší. Žiadame Vás o kontrolu vlasov Vašich detí.
V prípade výskytu ste povinní Vaše dieťa ponechať doma (navštíviť s ním lekára).
O liečbe zo zavšivenia a dočasnom vyradení dieťaťa z kolektívu rozhoduje príslušný lekár. Dieťa sa môže do kolektívu vrátiť až po predložení lekárskej správy o ukončení liečenia na pedikulózu. Hlavnú zodpovednosť za odstránenie vzniknutého problému má zákonný zástupca žiaka.

vedenie školy

Oznam o pedikulóze (voš detská)