V zmysle zákona č.601/2003 Z.z o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa suma životného minima od 1.7.2023 zvyšuje o 14,7 %, čo znamená, že mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa valorizuje na 8€ mesačne z pôvodných 7€.

                                                                                                                    vedenie školy

Zmena výšky poplatku za ŠKD na školský rok 2023/2024