V zmysle zákona č.601/2003 Z.z o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa suma životného minima od 1.7.2023 zvyšuje o 14,7 %, čo znamená, že mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú dieťaťu v MŠ sa valorizuje na 8€ mesačne z pôvodných 7€. Tento poplatok uhrádzajú iba zákonní zástupcovia detí, ktoré k 31.08.2023 nedovŕšili 5 rokov /predškoláci neplatia/.

vedenie školy

Zmena výšky poplatku za MŠ na školský rok 2023/2024