Oznam pre rodičov

VÁŽENÍ RODIČIA,

  • ZÁPISNÉ LÍSTKY NA STRAVU doručiť vedúcej školskej jedálne do 25.augusta 2023 !!!

      - noví stravníci: jednorazový poplatok za čip: 3,-€.

 

Do 6. septembra 2023!!!

  • Žiaci, ktorí majú nárok na preplácanie dopravného, musia priniesť dopravné návratka (tlačivo je na stránke školy) lekárske potvrdenie(výmenný lístok od pediatra s dátumom 09. 2023), ak im zdravotný stav neumožňuje cestovať hromadnou dopravou v šk. roku 2023/2024.

V Prešove, 21. 08. 2023

Vedenie školy

Oznam pre rodičov