Prevádzka ŠKD začína od 4.9.2023 /pondelok/ popoludní. Od 5.9.2023 už bude v prevádzka aj ranné schádzanie žiakov od 6,30 hod. v herni školy. Popoludní je prevádzka zabezpečená od 16,00 hod. do 16,30 hod. v tzv. zbernej triede.  Prevádzka ŠKD o 16,30 hod. KONČÍ.

Tlačivá:

  1. Rozhodnutia si rodičia prevezmú vo svojich triedach. ŠKD bude zabezpečené len pre tých žiakov, ktorých rodičia si podali žiadosť a riaditeľ školy rozhodol o ich prijatí. Ostatní odchádzajú po vyučovaní domov.
  2. Poplatky za ŠKD /príloha/. V prípade neuhradenia týchto povinných poplatkov v zmysle školského poriadku ŠKD riaditeľ školy môže vylúčiť Vaše dieťa z ŠKD!
  3. Splnomocnenie na vyberanie žiaka z ŠKD /príloha/. Tlačivo vytlačené a správne vypísané odovzdajte vo svojej triede dňa 4.9.2023.
  4. Odchody žiakov z ŠKD /príloha/. Tlačivo vytlačené a správne vypísané odovzdajte vo svojej triede dňa 4.9.2023. Dodržiavajte vypísaný čas odchodu vášho dieťaťa z ŠKD!

                                                                                                                   vedenie školy

Informačný list ohľadom prevádzky ŠKD v školskom roku 2023/2024