Vážení rodičia detí v materskej škole

Dňa 4.9.2023 začína školské vyučovanie. Príchod detí do MŠ je od 7,00 hod. do 8,00 hod. cez bočný vchod školy. Zoznamy detí budú zverejnené vo vstupnej hale pri bočnom vchode. Rodičia môžu vstúpiť do budovy školy a vybaviť potrebné veci vo svojich triedach. Nasledujúce dni rodič odprevadí svoje dieťa do šatne. Príchody a odchody detí si dohodnite s učiteľkami. Chceme vás požiadať, aby ste vopred informovali učiteľky o prípadných individualitách dieťaťa (užívanie liekov, osobitosti v osobnej hygiene, stravovaní a pod.)

Prevádzka v MŠ je od 7,00 hod. – 16,30 hod. Chceme Vás vopred požiadať o dodržiavanie príchodov ráno do 8,00 hod. /bočný vchod sa zamyká a ruší to plynulosť chodu v MŠ/.

Taktiež na vyhlasovanie zo stravy podľa pokynov vedúcej jedálne. Na ďalšie Vaše otázky Vám rady odpovedia Vaše pani učiteľky.

Tlačivá:

  1. Poplatky v materskej škole na školský rok 2023/2024 /príloha/
  2. Plnomocenstvo na vyberanie dieťaťa, detí v MŠ /príloha/. Splnomocniť môžete podľa vyhlášky o materskej škole osobu staršiu ako 10 rokov – vytlačené a vypísané tlačivo odovzdať pani učiteľke v triede 4.9.2023
  3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti – tlačivo podpíšete v triede

Prvý deň je potrebné priniesť:

  1. Pyžamo
  2. Uterák
  3. Prezúvky /pevná podrážka/
  4. Náhradné oblečenie podľa potreby dieťaťa

Všetko označiť menom dieťaťa !

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

vedenie školy a kolektív materskej školy

Informácie k nástupu detí do materskej školy