Každý rok opúšťajú brány našej materskej školy deti, ktoré od septembra nastupujú na novú, dobrodružnú cestu za poznávaním.
Z drobcov, ktorí nedávno nesmelo a často aj so slzami v očiach vstupovali do škôlky, sa za pár rokov stali veľkí predškoláci, ktorí si od septembra pyšne ponesú na chrbte aktovky.
Tradične sme sa s nimi rozlúčili 28.6.2023  v telocvični školy. Deti si .pre rodičov a kamarátov pripravili pekný program.  Spievali, recitovali a tancovali.  Pani zástupkyňa ich v závere slávnostne dekorovala šerpou a pani učiteľky im  odovzdali osvedčenie a knihy.
Mamičky nachystali pestré pohostenie, na ktorom si malí aj veľkí pochutili.
Budúcim školákom želáme úspešný začiatok prváckeho života.

Rozlúčka s predškolákmi