V poslednom týždni školského roka sme pre deti v školskom internáte pripravili tradičnú koncoročnú opekačku – grilovačku Nechýbala skvelá nálada a pohybové hry… Páni vychovávatelia a starší chlapci mali plné ruky práce, aby sa deti čo najskôr dočkali vytúženej špekačky alebo klobásky. Veď dobre vieme, že grilované klobásky na dvore chutia úplne inak ako doma. Deti si mohli opiecť aj marshmallow, ktoré deťom veľmi chutili.

Chceli by sme sa poďakovať Rodičovskému združeniu, ktoré finančne zabezpečilo nákup surovín.

Grilovačka 2023 / Google Photos
Koncoročná grilovačka 2023