Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste zápisný lístok na stravovanie na nový šk.rok 2023/2024 odovzdali do 10. júla 2023 na sekretariát školy osobne + novú žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. V prípade nedoručenia nebude uplatnená dotácia na stravovanie od 1.9.2023.

Vedenie školy

Zápisný listok + žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na šk. rok 2023-2024

Zápisný lístok stravníka na šk.rok 2023/24