Dňa 25.5.2023  vo štvrtok od 14.00 – 15.10 hod. vo štvrtok sa uskutočnilo športové popoludnie pre žiakov NKS,  ako aj pre žiakov SP z internátu. Na programe boli  3 stanovištia  zamerané na športové aktivity.

 Jazda zručnosti – Svoje schopnosti, zmysel pre rovnováhu si mohli žiaci precvičiť na kolobežkách alebo bicykloch.

Streľba lukom na terč – Dobrú mušku a koordináciu oko – ruka si deti mohli vyskúšať v 2. disciplíne streľbou na terč z určitej vzdialenosti prispôsobenej veku.

Skok z miesta a hod loptou – Toto stanovište bolo realizované v telocvični školy.  Tieto aktivity boli zamerané na rozvoj sily a dynamiky. Hod loptou bol opäť prispôsobený veku detí a to váhou lôpt.

Športová hodina prebehla v radostnej a uvoľnenej atmosfére.

Touto cestou sa chcem poďakovať kolegom za  realizáciu stanovíšť a spoluprácu.

Športové popoludnie / Google Photos
Športové popoludnie