Dňa 18.5.2023 žiaci našej školy, ktorí sa zúčastnili vystúpenia ZUČ v Bratislave predviedli vystúpenie v telocvični pre ostatných žiakov. Vystúpenie sa stretlo s pozitívnym ohlasom a motivovalo to ďalších žiakov aby sme v tejto tradícii pokračovali aj do ďalších ročníkov. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Video:

Vystúpenie žiakov