Zaskočí Vás pri každodennej práci situácia, kedy sa dieťa, ktoré poznáme, správa neprimerane alebo agresívne? Ohrozuje iné deti alebo seba? Neakceptuje nás? Pozornosť si vydobíja neadekvátnym, až agresívnym správaním? …

Takýchto situácií je v našej každodennej práci s deťmi určite veľa. Ako zvládnuť podobnú situáciu tak, aby sme dieťaťu viac neublížili?

Pomôže nám interaktívny preventívny program pre deti:  „Kozmo a jeho dobrodružstvá”. Ide o preventívny program špeciálne určený pre deti v MŠ. Oboznamuje o témach šikany, vyčleňovania či násilia zážitkovou formou s rešpektovaním individuality detí.

Kozmo je kamarát ktorý pomáha deťom podieľať sa na tom, aby bol svet lepším a bezpečnejším miestom pre všetkých.

Projekt realizovala pani psychologička Mgr. K. Bačovčinová s deťmi MŠ v triede námorníkov

MŠ – Projekt Kozmo… / Google Photos

 

Projekt Kozmo…