Tradične druhá májová nedeľa patrí mamičkám. Tento sviatok – Deň matiek sme oslávili 15 mája.  Deti z jednotlivých tried srdečne privítali mamky, oteckov i starých rodičov  a prezentovali sa pripraveným programom. Prednášali básne, spievali piesne a tancovali. Po vystúpení prekvapili rodičov vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

Slávnostný program pokračoval občerstvením s koláčikmi a limonádou. Slávnostné odpoludnie sa nieslo v duchu priateľských rozhovorov, medzi rodičmi a pani učiteľkami. Spoločne sme strávili príjemné slávnostné chvíle. Rodičia vyjadrili svoju vďaku a uznanie učiteľkám za pripravený, bohatý kultúrny program.

MŠ – Deň matiek / Google Photos
Deň matiek – MŠ