Od 4.-7. mája 2023 sa naši  žiaci zúčastnili v Bratislave 29.ročníka Festivalu záujmovo-umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorý organizovala Nadácia Vlada Kulíška „Počuť srdcom“. Tieto štyri dni  si naše deti  užívali v atmosfére nadšenia, radosti, zábavy a hlavne duchu priateľstva.

Výsledok  toho všetkého hovorí  za seba.

Umiestnenie:

1.miesto – pantomíma – malé skupiny „K&K“ (zodp. M. Humeňanský)

2.miesto – spol. tanec –„Retro kaviarnička“ (zodp. Mgr. I. Hambaleková)

                  – ľud. tanec – „Stavanie mája“ (zodp. Mgr. I. Hambaleková)

Vidieť šťastný úsmev našich detí je pre nás najväčším ocenením. (M.Humeňanský, Mgr. I.Hambaleková, Mgr. I.Srvátková, Mgr. S.Herdický)

Fotky z festivalu ZUČ 2023

29. ročník festivalu ZUČ SP detí – 2023, Bratislava (súťažná prehliadka) / Google Photos

Fotky z benefičného koncertu „Počuť srdcom“ 2023  (foto: Adam Kováč (www.adamkovac.com)

28.ročník benefičného koncertu "Počuť srdcom" 2023, Bratislava / Google Photos

Zážitok VR – virtuálna realita a vyhodnotenie ZUČ 2023

Zážitok s VR (virtuálna realita) a vyhodnotenie ZUČ2023 / Google Photos

Videozáznamy našich predstaveniach

29. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2023)