Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nám doposiaľ nedalo poverenie ani nepridelilo finančné prostriedky na realizáciu výtvarnej súťaže SVET OKOLO NÁS. Z tohto dôvodu naša škola uvedenú súťaž nezrealizuje. Výtvarné práce vrátime osobne /nie poštou/ po vyžiadaní na e-mail: fabisikova.spojenaskola@gmail.com

Web stránky svet okolo nás : https://svetokolonas.spojenaskola.info/

Oznámenie k výtvarnej súťaži SVET OKOLO NÁS