Dňa 24.4.2023 v priestoroch Spojenej školy Matice Slovenskej v Prešove zazneli krásne recitácie detí a žiakov ŠZŠ v Krajskej súťažnej prehliadke – Gaňov literárny Prešov“- XXVI. ročník. Našu školu reprezentoval žiak Stanko Alžo – 2. ročník s básňou „Kúzelník Úsmev“ a získal krásne 2. miesto. Súťaž bola odborným a kultúrnym zážitkom pre všetkých zúčastnených. Jana Králová, Zuzana Malinovská

Gaňov literárny Prešov