Dňa 13.2.2023 sa trieda 3.B zúčastnila pilotného projektu FAB LAB v Krajskej knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove. Na prvom stretnutí sa žiaci učili kresliť v 3D programe a tlačiť na 3D tlačiarni. Každý žiak si na záver okrem zaujímavých informácií odniesol aj vlastnú menovku vyrobenú v 3D tlačiarni.

Pilotný projekt FAB LAB v Krajskej knižnici / Google Photos
Účasť žiakov 3.B na pilotnom projekte FAB LAB v Krajskej knižnici