O tom, že vyučovanie informatiky nemusí byť len v škole sa 21.februára 2023 presvedčili žiaci tried 4.A, 5.S, 7.S a 8.S.

Na hodine informatiky sme navštívili knižnicu P. O. Hviezdoslava a pod vedením pána Radomíra Kizeka sme sa oboznámili s pojmami ako Tvorivosť, Kreativita, Inovácia, Digitálna gramotnosť, Programovanie a inými. Knižnica bola vždy zdrojom vedomostí, no dnes to nebolo o knihách a s knihami. Pán Kizek nám príťažlivou formou priblížil najnovšie poznatky a možnosti programovania, ktoré je možné využiť na 3D tlač jednoduchých, ale aj zložitých predmetov. Asi najviac nás upútal program, v ktorom sme si názorne vyskúšali návrhy predmetov na 3D tlač. Naše najlepšie návrhy pán Kizek aj ocenil a odmenil. Do školy sme sa vrátili obohatení o nové vedomosti o súčasných trendoch v 3D programovaní a cez zážitok sme sa naučili nové zručnosti.

Vďační žiaci tried 4.A, 5.S, 7.S a 8.S.

FOTO

Návšteva knižnice P. O. HVIEZDOSLAVA a spoznávanie 3D tlače