K neodmysliteľným ľudovým zvykom a tradíciám Fašiangov patrí karnevalová zábava s maskami. V internáte našej školy sme mali v stredu 15. februára 2023 od 16:00 hod. detskú karnevalovú párty spojenú s diskotékou.
Priestory internátu boli vyzdobené balónmi a ďalšími dekoráciami. Program sa začal niekoľkými informáciami o karnevale, deti sa napr. dozvedeli, prečo sa môže robiť len do „Popolcovej stredy“. Vychovávatelia mali pre deti pripravený bohatý program, občerstvenie aj sladkú odmenu. Deti s nadšením tancovali, ale aj súťažili v skrutkovaní dlhých kovových skrutiek, navliekaní obručí cez telo, brodení sa kartónom tak, aby sa ich nohy nedotýkali „lávovej podlahy“, či v pozornosti pri pohybe „vpravo – vľavo, hore – dole“.
Miestnosťou sa ozýval nielen detský smiech, ale aj veselá hudba. Prežili sme nádherný podvečer plný dobrej nálady a detskej radosti.

Detská párty v ŠI 2023 / Google Photos
Detská karnevalová párty v školskom internáte