Akcia sa uskutočnila 19.1.2023.

Rozprávka na dobrú noc je pohladením na konci dňa. Vstupná brána do snov.

Prostredníctvom rozprávok sa deti učia, berú si z nich veľa užitočného.

Bábkové divadlo je divadlo, v ktorom sa uplatňujú bábky. Cez bábky sa rozprávajú skutočné príbehy, zatiaľ čo iné sú vymyslené.

História bábkového divadla siaha až do staroveku, je typickým prejavom mnohých národov, najmä Ázie a Európy. Pôvodné bábkarstvo malo prevažne kočovný charakter.

Bábky vedia vytvoriť nezvyčajný rozsah dojmov a zároveň zvládnuť oveľa náročnejšie efekty ako živý herci.

Na našej škole sa využívajú aj tzv. didaktické a logopedické bábky, ktoré sa využívajú v reedukácii špecifických vývinových porúch učenia, a to najmä, ak využívame metódu D. B. Elkonina

Výstava „Z rozprávky do rozprávky“ má podnietiť deti k počúvaniu, čítaniu rozprávok. Bábka rozvíja komunikáciu medzi deťmi.

Úlohou detí v jednotlivých triedach, bolo nakresliť svoju najobľúbenejšiu rozprávkovú postavičku.

Výstava bábok a ilustrácií bola prezentovaná vo vestibule našej školy.

Fotky:

Z rozprávky do rozprávky / Google Photos
Z rozprávky do rozprávky