V pondelok 23. januára 2023 darovalo občianske združenie DeafStudio našej škole interaktívnu stavebnicu LEGO Boost a Apple iPad. Chceli by sme sa im veľmi pekne poďakovať za ústretovosť a ochotu pomôcť vo výchovno-vzdelávacom procese – edukačnej robotike. DeafStudio má skúsenosti s robotikou vďaka projektu realizovanému prostredníctvom programu Erasmus a s projektovým konzorciom vytvorili vzdelávacie materiály pre žiakov so sluchovým postihnutím. Cieľom vzdelávacích materiálov je podporiť zručnosti v oblasti kódovania/robotiky, ktoré sa integrujú do všetkých oblastí STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika)

ĎAKUJEME!

Sponzorský dar