Najkrajším sviatkom v roku sú pre mnohých z nás Vianoce. Avšak v tomto školskom roku sa bohužiaľ vzhľadom k vysokej chorobnosti detí nepodarilo zorganizovať už tradičnú Vianočnú akadémiu v predvianočnom období. Preto sme sa rozhodli toto naše prijemné stretnutie presunúť na január, aby ste sa mohli hlavne vy rodičia, starí rodičia, súrodenci, či známi potešiť vystúpením vašich/našich detí.

Z Vianočnej akadémie sa tak stala novoročná a v priestoroch našej telocvične ste tak mohli 25. januára obdivovať vystúpenia vašich ratolestí.

Deti navštevujúce školský klub detí si tak pod režisérskou taktovkou p. vychovávateľky Ninky a jednotlivých vychovávateľov pre vás pripravili dramatizáciu rozprávky O dvanástich mesiačikoch.

Veríme, že sa vám toto ich vystúpenie páčilo a tešíme na ďalšie milé stretnutia v prostredí našej školy.

Kolektív ŠKD

Fotky:

Vianočná akadémia 2022 – ŠKD / Google Photos

Video:

Slávnostná akadémia – ŠKD