URČENIE VÝŠKY PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE

Riaditeľ školy
URČUJE
s účinnosťou od 01.01.2023 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie detí a žiakov v piatom pásme vo výške:

Stravníci Raňajky v € Desiata v € Obed v € Olovrant v € Večera v € Spolu v €
od 2 – 6  rokov 0,70 0,60 1,40 0,50 0,90 4,10
od 2 – 6 rokov – denný 0,60  1,40 0,50 2,50
od 6 – 11 rokov 0,95 0,80  2,10 0,70 1,20  5,75
od 11 – 15 rokov 1,00  0,85 2,30 0,75 1,30 6,20
od 15 – 18/19 rokov 1,05 2,50 1,40 4,95

MESAČNÁ PLATBA

Stravníci Denní žiaci Internátni žiaci
Od 2- 6 rokov 55 € 90 €
Od 6 -11 rokov 46 € 126 €
Od 11- 15 rokov 51 € 137 €
Od 15 – 18/19 rokov 55 € 109 €

ŽIADAME rodičov, aby si NAVÝŠILI trvalý príkaz už od DECEMBRA 2022 na vyššie stanovenú čiastku.
Platba v decembri 2022 je na stravu v januári 2023.

Prílohy:

Scan mesačná platba od 1.1.2023

Scan určenie výšky príspevku na stravovanie od 1.1.2023

Určenie výšky príspevku na stravovanie (od.1. 1. 2023)